Väestönsuojelu – määräaikaistarkastus ja huolto

Hoidamme lakisääteiset tarkastukset ja tiiveyskokeet pelastuslain 379/2011 asettamien vaatimusten mukaisesti. Huoltohenkilöstömme on saanut huoltoihin tarvittavan koulutuksen Pelastusopistossa (VSS Tarkastaja).

Pelastuslain mukaan väestönsuojan ylläpito ja kunnostus on kiinteistön omistajan vastuulla. Väestönsuojan kunnossapidon tulisikin olla osa kiinteistön säännöllistä kunnossapito-ohjelmaa, aivan kuten muidenkin rakennuksen osien. Väestönsuojan säännöllisellä tarkastuksella ja huollolla voidaan varmistaa, että suoja toimii hätätilanteessa kuten laki ja asetukset edellyttävät. Säännöllisellä tarkastuksella ja huollolla säästetään myös ylläpitokustannuksissa, kun voidaan välttää kunnossapidon laiminlyönnin seurauksena mahdollisesti eteen tulevat kalliiden laitteiden korjaukset tai uusimiset.

Väestönsuojan tiiveyskoe tulee tehdä vähintään 10 vuoden välein. Tarkastus- ja huoltoaikatauluissa tulee ottaa huomioon eri laitteiden, varusteiden ja tarvikkeiden lakisääteiset tarkastus- ja huoltovälit.

Väestönsuoja

Huoltotoimenpiteet

Väestönsuojan huoltoihin kuuluvat väestönsuojan huoltokorjaukset, tiiveyskokeet, varusteiden ja tarvikkeiden uusimiset sekä IV-laitteiston testaukset ja huollot. Tarvittaessa tehdään myös turvallisuussuunnitelma ja opastekartoitus sekä tarvittavat tarvikehankinnat.

Tarkastuksen sisältö:

 • Suojaantulotie, sen viitoitus ja kuljettavuus
 • Sirpale- ja säteilysuojauksen rakenteet
 • Sulkuhuone ja sen varusteet
 • Sulkuteltta, sen käyttöohje, kiinnitysrimat ja -koukut
 • Suojahuone, sen normaaliajan käyttö ja tyhjennettävyys, yleiskunto ja läpiviennit
 • Ovet ja luukut, niiden toimivuus, tiivisteiden kunto ja merkinnät
 • Hätäpoistumistien ja -aukon kunto
 • Suojahäkin kunto, lukitukset
 • Raitisilmakanavat, irto-osien säilytys ja kunto
 • Ilmanvaihtolaitteiston öljymäärät, lämmitysvastukset, erityissuodattimen kunto, koekäyttö
 • Ilman jako-kanavisto, tuloilmaventtiilit, kannakointi
 • Poisto- ja ylipaineventtiilit
 • Normaaliolojen sulkulaitteen olemassaolo ja kiinnityspultit
 • Ylipainemittarin kunto, -ulkopään kunto ja manometrinesteen määrä
 • Vesi- ja viemäröinti, varavesiastiat, viemärin sulun toiminta ja kunto
 • Käymälät, niiden varustukset, merkinnät ja sijoitukset
 • Tele- ja sähkölaitteet
 • Suojelumateriaali ja käyttöohjeet
 • Tarkastuksista toimitetaan aina kirjallinen raportti.

Raportointi: Isännöinti/kiinteistön omistaja, pelastuslaitos ja suojan kansioon.