Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Etelä-Suomen Hälytintekniikka Oy
Y-tunnus 2202581-5
Kotipaikka Lahti
Puhelin 020 730 1700
Sähköposti toimisto@halytintekniikka.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Matti Ihalainen
Puhelin 020 730 1700
Sähköposti toimisto@halytintekniikka.fi

Henkilörekisterin nimi

Hälytintekniikan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hälytintekniikan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä toimisto@halytintekniikka.fi.

Rekisteröitävät tiedot

Hälytintekniikan asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • asiakasnumero
  • yrityksen nimi
  • yhteyshenkilön nimi
  • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • y-tunnus
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • kotisivujen osoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Hälytintekniikan asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat laskutustiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA alueelle

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Hälytintekniikan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö:

Hälytintekniikka käyttää sivustollaan evästeitä.